Servis
a modifikácie
foriem

Opravujeme formy od nás i iných
výrobcov do 5 dní

Ako funguje
servis foriem

Servisujeme formy od akéhokoľvek výrobcu. Máte nabúrané formu? Prezrieme poškodenie, navrhneme riešenie, ktoré čo najmenej ovplyvní životnosť formy, a pustíme sa do práce. U menej náročných opráv sme hotoví do 5 dní. Ale dokážeme formu opraviť aj rýchlejšie, napr. počas víkendu, ak by vám porucha mala spôsobiť výpadok vo výrobe. Ozvite sa nám, nájdeme riešenie.

Modifikované
formy

Sami si pripravíme dáta, CAD / CAM, navrhneme najlepší spôsob opravy.

Údržba
foriem

Používame vlastné chémiu na čistenie zanesených častí a vďaka tonáži nášho žeriavu môžeme servisovať až 20t formy.

Oprava poškodených
foriem

Pri poškodených formách si odmeriame nabúrané tvary a obnovíme pôvodný stav.

Chýbajúce
2D/3D dáta

Nemáte dáta k forme? Poradíme si. Sme schopní si určité časti odmerať a technologicky spracovať, aby sme formu opravili.

Tvorba designu

Formu pre vás sami navrhneme a skonštruujeme v 3D software programe.

Prototypovanie

V 3D softvéri vám pripravíme jednoúčelový nástroj, aby ste si ho mohli vyskúšať v praxi pred spustením série.

Laserové
navarovanie

Šetrne opravíme nabúrané formy. Pri naváraní nevzniká na oceli vnútorné pnutie.

Precízne inžinierstvo
a obrábanie

Pracujeme s presnosťou na 0,01 mm. Naši skúsení technici pracujú s CNC strojmi, hĺbičkami a drátorezmi.

Výroba a design
kontrolných
a meracích prípravkov

Vďaka kontrolným a meracím prípravkom si ľahko skontrolujete hotové výlisky. Postaráme sa o dizajn a výrobu.

Výroba medených či
grafitových elektród
na zákazku

Vyrobíme pre vás medené a grafitové elektródy potrebné pre elektroerozívne obrábanie EDM (hĺbenie).

Ďalšie služby

Okrem výroby, opráv a modifikácií vstrekovacích foriem a výroby poloautomatických strojov pre automobilový, farmaceutický a technický priemysel ponúkame aj ďalšie pridružené služby.

Vybavenie nástrojárne

Pre výrobu aj servis foriem využívame okrem bežných strojov ako
sú sústruhy, brúsky na guľato a na plocho, vŕtačky a strojné frézy
aj profesionálne obrábacie centrá.

1× CNC
obrábacie centrum
Fadal VMC 3016

Max. nosnost stolu: 1 241 kg

Max. velikost opracovávaného materiálu: X-760 | Y-406 | Z-600

1× CNC
obrábacie centrum
Fadal VMC 6030

Max. nosnost stolu: 1 689 kg

Max. velikost opracovávaného materiálu: X-1 524 | Y-762 | Z-762

1× CNC
obrábacie centrum
MAS MCV 1270

Max. nosnost stolu: 1 200 kg

Max. velikost opracovávaného materiálu: X-1270 | Y-610 | Z-720

1× CNC
obrábacie centrum
MAS MCV 754

Max. nosnost stolu: 400 kg

Max. velikost opracovávaného materiálu: X-754 | Y-500 | Z-500

2× EDM
elektroerozívne
obrábanie

1× Elektroerozivní
vyvrtávání

2× WEDM drôtové
rezanie

3× naváranie
(laserové, Mikro-tig
a Tig)

Každá zákazka
je unikátna

Naši klienti očakávajú kvalitné výrobky, profesionalitu a spoľahlivosť. Nadväzujeme dlhoročné partnerstvá.