Chemické čistenie chladiacich okruhov foriem

25. 7. 2018

Spoločnosť EISC novo ponúka čistenie chladiacich okruhov foriem kvalitnými chemickými prípravkami. Okrem čistenia vykonávame taktiež servis a opravy foriem.

Čo ďalšie máme v EISC nové