Loading...
Nástrojáreň2018-09-06T08:13:08+00:00

NÁSTROJÁREŇ

V našej nástrojárni sa zameriavame predovšetkým na výrobu foriem pre automobilový, farmaceutický a technický priemysel. Pre výrobu samotných foriem využívame štandardných dodávateľov ocelí pre tvarové časti a rám formy.

3D konštrukcie foriem si vytvárame sami a sme schopní Vám poskytnúť plnú podporu i v oblasti Mould-flow analýz.

Ďalej ponúkame opravy a modifikácie foriem podľa 3D/2D dát, a pokiaľ dáta k forme nemáte, sme schopní si určité časti odmerať a technologicky posúdiť tak, aby sme Vám poskytli to, čo požadujete. Taktiež vyrábame medené a grafitové elektródy na objednávku.